CONSTRUCTII si PROIECTARE
CASE DIN LEMN, CASE ZIDARIE
t64.1.jpg m7400.jpg
PREZENTAREPLANURI CASECase <120 mpCase 120-160 mpCase 160-200 mpCase 200-250 mpCase >250 mpCASE si VILE DE LUXCabaneCASE AMERICANEDuplexAPARTAMENTEHOTELURI, PENSIUNIMAGAZINE,BIROURI, RESTAURANTENou !!! -COLECTIE PLANURISPECIFICATII , CALCUL PRETCONSTRUCTIICase din lemnCase din zidariePROIECTAREKIT "Construieste singur"Contact
CUMPARARE TEREN
In momentul in care intentionati sa cumparati un teren sau o casa este util sa verificati:
Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar)
Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren
Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc)
Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo)
Solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii
Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale:
Extras de carte funciara - 24 h
certificat fiscal - 48 h -persoana fizica
taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator
Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor
Tema de proiectare - defineste proiectul casei (suprafete, functiuni, utilitati)
Tema este intocmita de dvs. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de estetica, functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.
Studiul de fezabilitate : Acest studiu cuprinde schita la scara cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.
CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de urbanism aprobate.
Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.
Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.
Certificatul contine referinte despre:
- regimul de inaltime a constructiei
- pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)
- cota de inaltime la cornisa;
- valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
= valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.
CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie
Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei
Autorizatia de constructie a casei se obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea lucrarilor
Dosarul pentru obtinerea avizelor va contine:
-CertificatuI de Urbanism;
-schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
- schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
-schita de amplasament cu pozitia casei pe teren
- cerere
CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):
-Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)
-exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
- exploatare retele electrice - Electrica
- exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz
- salubritate;
-retele telefonice - Romtelecom
-aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
- apararea civila - Apararea Locala Antiaeriana
- sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID
-Admininistatia drumurilor si podurilor
- Politia - daca terenul se afla intr-o zona speciala
- Autoritatea romana de aviatie - dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport
-MApN, SRI - dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
-Ministerul culturii si cultelor - dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
-protectia mediului - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
Observatie - avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize
In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita si intocmirea altor documentatii cum ar fi:
PUD - Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,
PUZ - Plan de Urbanism Zonal
PUG - Plan de Urbanism General
Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul Local al localitatii
Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie :
Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant (are la baza certificatul de urbanism) si certifica dreptul de inceperie a lucrarii.
Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 - Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001( lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:
-planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
- certificatul de urbanism;
- toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
-acte notariale (la nevoie);
- memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
-referatele verificatorilor de specialitate;
-referatele expertilor tehnici (la nevoie);
-actele de proprietate asupra terenului
- proiectul pentru autorizare - acesta este compus din:
- planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
-planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
-planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei
-planul de invelitoare
- sectiune caracteristica
- toate fatadele
- cererea de eliberare a autorizatiei de constructie;
- chitanta de achitare a taxei de autorizare.
Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.
Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei.
Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale
Proiectarea executiei bransamentelor la utilitati (apa, gaze, energie electrica, canalizare, telefonie)
Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile
Atentie! Firma pe care o alegeti intocmeste o documentatie si un deviz pentru intreaga. lucrare (care cuprinde proiectarea, obtinerea autorizatiilor speciale si executia). Aceasta documentatie este trimisa regiei responsabile. Regia v-o prezinta dvs., impreuna cu factura aferenta costurilor totale. Aceasta factura trebuie platita integral in avans.
La ce trebuie sa fiti atenti cand vi se prezinta un project de bransare la o retea?
Reteaua de apa potabila :
-Normativul SR 8591, care reglementeaza bransarea retelelor subterane, prevede ca reteaua de apa potabila sa fie amplasata la o distanta minima de 1,5 m fata de canalizare si la minim 0,9 m fata de nivelul solului. ( daca traseul de canal s-ar sparge undeva, dejectiile nu trebuie sa ajunga la conductele de apa potabila, iar daca nu s-ar respecta distanta de nivelul solului, iarna ar putea ingheta si sparge conductele de apa potabila .
-Racordul la reteaua locala se face printr-un camin. In acest camin va recomandam sa va amplasati si contorul de apa (avizat de Regia apei), pentru a fi accesat mai usor de persoanele care le citesc si marcheaza consumurile.
Reteaua de gaz :
-Racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. Similar cu contorul de apa, va recomandam sa amplasati ansamblul reiser - contor de gaz la limita de proprietate sau chiar pe peretele casei, pentru a fi accesat mai usor de lucratorii regiei gazului care vin sa inregistreze consumurile.
-De asemenea, pentru estetica lucrarii, executati circuitul exterior casei prin pamint, chiar daca in dreptul tevilor nu aveti voie sa plantati nimic.
Reteua de canalizare:
-Fluxul in canal se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.
-Adancimea minima de amplasare a conductei de canalizare fata de nivelul solului este de 0,9 m pentru a preintampina inghetuI si avarierea pe timpul iernii.
-Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectul casei daca intentionati sa aveti la subsol un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj.
Reteaua de energie electrica
-Veti avea nevoie de sursa de energie electrica de joasa tensiune, adica 220 V sau 380 V (in functie de consumurile prevazute).
-Daca in apropiere este amplasat doar un cablu sau fire aeriene cu energie electrica medie tensiune, veti fi nevoit sa achizitionati un transformator electric. Statiile trafo nu sunt tocmai ieftine!
-Foarte important! Intre proiectul de executie al casei si lucrarile executate pentru racordarea la utilitati, trebuie sa existe o concordanta. In caz contrar veti ajunge in situatia neplacuta de a finanta ,,spargerea" drumului proaspat asfaltat pentru amplasarea retelei/racordului la conductele de apa si gaz.
HOME